Kontakt

Kontakt formular

Kontaktirajte nas

Tehničko tajništvo partnerskog vijeća za tržište rada Šibensko-kninske županije (PVTR ŠKŽ)

Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije,
Velimira Škorpika 6, 22000 Šibenik

Grgo Bratić

Tel: 022 247 189
Fax: 022 217 114
mail: grgo.bratic@rra-sibenik.hr

Dario Šimić

Tel: 022 200 486
Fax: 022 217 114
mail: dario.simic@rra-sibenik.hr

Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Šibenik,
Matije Gupca 42 A, 22000 Šibenik

Tomislav Juras

Tel: 022 201 111
Fax: 022 201 118
mail: tomislav.juras@hzz.hr


Posredničko tijelo razine I:
www.mrms.hr – Ministarstvo rada i mirovinskog sustava; E-mail: info@mrms.hr


Posredničko tijelo razine II – ugovorno tijelo:
www.hzz.hr/dfc – Hrvatski zavod za zapošljavanje – Ured za financiranje
i ugovaranje projekata Europske unije; E-mail: cesdfc@hzz.hr


Lokacija na mapi