Pravilnik

Pravilnik Partnerskog vijeća za tržište rada Šibensko-kninske županije  

Opće odredbe

Ovim pravilnikom uređuju se pitanja koja se odnose na:

 • sastav
 • članstvo
 • zadatke 
 •  institucijske odnose
 • predsjednika/icu PVTR-a
 • izvršni odbor PVTR-a
 • glavnu sjednicu PVTR-a
 •  tajništvo PVTR-a 
 • radne skupine
 •  sjednice PVTR-a 
 • sukob interesa 
 • povjerljivost informacija 

Puni naziv je: Partnersko vijeće za tržište rada
Skraćeni naziv je: PVTR
Partnership Council for the Labour Market – PCLM

Sastav Partnerskog vijeća za tržište rada (PVTR-a) Šibensko-kninske županije (ŠKŽ- e)

a. Partnersko vijeće za tržište rada (PVTR) Šibensko-kninske županije je utemeljeno odlukom institucija i organizacija predstavljenih na današnjem sastanku, što je verificirano danim potpisima njihovih predstavnika
b. U cilju postizanja stabilnog članstva, PVTR je sastavljeno od  stalnih, pridruženih i povremenih članova. Pridruženi  partneri priključuju se zbog  specifičnih i tematskih pitanja. Povremeni članovi su vanjski stručnjaci koji se pozivaju prema potrebi.
c. Predstavnici sljedećih tijela su osnivači i stalni članovi: 

 1. Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Šibenik,
 2. Šibensko-kninska županija,
 3. Javna ustanova razvojna agencija Šibensko-kninske županije
 4. Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Područni ured Šibenik
 5. Hrvatska udruga sindikata, Područni ured Šibenik
 6. Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Šibenik
 7. Obrtnička komora Šibensko-kninske županije
 8. Hrvatska udruga poslodavaca Šibenik
 9. Turistička zajednica Šibensko-kninske županije
 10. Centar za socijalnu skrb Šibenik
 11. Veleučilište u Šibeniku
 12. Veleučilište „Marko Marulić“ u Kninu
 13. Srednja strukovna škola Šibenik
 14. Turističko-ugostiteljska škola Šibenik
 15. Srednja strukovna škola Kralja Zvonimira Knin
 16. Srednja škola Ivana Meštrovića Drniš
 17. Industrijsko-obrtnička škola Šibenik
 18. Pučko otvoreno učilište Šibenik
 19. Pučko otvoreno učilište Knin
 20. Pučko otvoreno učilište akademija LIBAR
 21. Proizvodno trgovački centar Krka Knin d.o.o.
 22. NCP-Nautički centar Prgin
 23. Solaris d.d.
 24. Zagrebmontaža d.o.o.
 25. TLM-TVP d.o.o.
 26. Drnišplast d.d.
 27. Girk kalun d.d.
 28. Knauf d.o.o.
 29. Hotel Borovnik Tisno
 30. Djelo d.o.o.
 31. Laguna Trade d.o.o.
 32. PZ Primošten Burni
 33. Vinoplod-vinarija d.d. Šibenik
 34. Društvo Agronoma Šibensko-Kninske Županije
 35. Udruga „Organizacija za građanske inicijative“, Drniš
 36. Udruga „Žena“ Drniš
 37. Grad Šibenik
 38. Grad Knin
 39. Grad Vodice
 40. Grad Drniš
 41. Grad Skradin
 42. Udruga Kamenčić
 43. Udruga za terapijsko jahanje “Pegasus“
 44. Udruga za terapijsko i rek. jahanje “Grabarje-Knin”
 45. Udruge za promicanje inkluzije Podružnice Šibenik
 46. Udruga invalida „Sveti Bartolomej”, Knin
 47. Udruga Zvonimir, Knin
 48. Hrvatska gospodarska komora, PPDS Ured Knin
 49. Udruga mladih „Atlas“
 50. Srednja škola „Lovre Montija“ Knin
 51. Udruga „Kninska bojna“
 52. Aero klub Knin
 53. Učilište Libra
 54. Ekološka udruga „Krka Knin“
 55. Matica d.o.o.
 56. Državnog zavoda za statistiku- Područna jedinica za Šibensko-kninsku
 57. Nacionalni park „Kornati“
 58. Javna Ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Šibensko – kninske županije

 PVTR će biti otvoren za uključenje i drugih članova, ovisno o budućim potrebama i prioritetima. 

Članstvo u PVTR-u 

a. Članovi predstavljaju svoje  organizacije i institucije.  Razdoblje trajanja članstva je neograničeno, počevši s danom kada je osoba postala član.
b. Ako predstavnički član napusti svoju instituciju ili organizaciju, ili ako njegova/njezina institucija ili organizacija povuče njegovu/njezinu funkciju, on/ona više nije član PVTR-a. U takvim slučajevima, organizacija ili institucija može imenovati novog predstavničkog člana PVTR-a. 

 Zadaci PVTR -a ŠKŽ 

a) PVTR je najprimjerenije tijelo za pripremu i provedbu županijske strategije RLJP-a koje podržavaju županijsku razvojnu strategiju na osnovi konsenzusa njezinih partnera/dionika kao krovna organizacija na razini županije vezano uz zapošljavanje, razvoj ljudskih potencijala i tržišta rada:

(1)Programiranje, razvoj koordinirane strategije, savjetovanje o  županijskom razvoju RLJP-a; povezivanje s Regionalnim partnerskim vijećem  Šibensko- kninske županije
(2)
Stvaranje vlastitih programa na razini županije u skladu s županijskom razvojnom strategijom, i organiziranje njihove provedbe, uz korištenje svih raspoloživih izvora  financiranja
(3)
Poticanje i uključivanje sudjelovanja dionika/partnera u procesu planiranja i provedbe politike RLJP-a

b) Tijekom organiziranja i provedbe aktivnosti, PVTR će primjenjivati radna načela partnerstva i transparentnosti, kako na unutarnjoj tako i na vanjskoj razini.
c) Rad PVTR-a je javan.

Institucijski odnosi 

a) Glavni odnosi se uspostavlja s utemeljenom upravnom strukturom na nacionalnoj razini. Osobito bliska suradnja i koordinacija odvijat  će se s HZZ-om i njegovim strukturama na regionalnoj razini, kao i s drugim relevantnim tijelima (istraživačkim tijelima, itd.).  HZZ će maksimalno podržati PVTR i njegove  aktivnosti u skladu sa svojim     mogućnostima.
b) Za izradu strateških dokumenata i provedbu relevantnih radnji, potrebno je osnovati tematske radne skupine, koje povezuju sve dionike koji se bave  specifičnom temom i imaju relevantno znanje, iskustvo i interes.  (članovi PVTR-a i dodatno zainteresirani dionici u konkretnom predmetu). Putem toga, potrebno je postići blisku suradnju s članovima koji predstavljaju privatni i civilni sektor, obrazovne institucije, znanstvene/istraživačke institucije itd.
c. Nadalje, PVTR će utemeljiti bliske i redovne radne kontakte s tijelima županijske uprave koji su povezani s predmetom te sudjelovati u izradi i elaboraciji dokumentacije za regionalno planiranje u području RLJP-a i politike tržišta rada.
d. Kako bi se osiguralo željeno pozicioniranje PVTR-a unutar ŠKŽ, članovi PVTR-a koji su također uključeni u druga tijela povezana sa županijskim strukturama po zakonu (npr. gospodarsko i socijalno vijeće, Županijsko partnersko vijeće, savjetodavno vijeće HZZ-a), obvezni su prenositi informacije o aktivnostima PVTR-a, osobito njezinih radnih skupina, za daljnju diskusiju i na prihvaćanje. 

Predsjednik/ca i dopredsjednik/ca PVTR -a 

a) PVTR zastupa predsjednik/ca izabran/a od strane članova PVTR-a. Nadalje, postoji i dopredsjednik/ca, kojeg/u također biraju članovi PVTR-a među svojim članovima.
b) Članovi PVTR-a trebaju obrazložiti svoju kandidaturu za položaj predsjednika/ce ili dopredsjednika/ce PVTR-a.
c) Predsjednik/ca i dopredsjednik/ca PVTR-a biraju se glasovanjem prema uobičajenom većinskom modelu na skupštini PVTR-a.
d) U slučaju izjednačenog broja glasova nakon triju krugova glasovanja, o konačnom izboru odlučuju predstavnici HZZ-a i Županije.
e) Predsjednik/ca i dopredsjednik/ca PVTR -a biraju se na razdoblje od 3 godine. Postoji mogućnost reizbora svih izabranih osoba.
f) Predsjednik/ca ili dopredsjednik/ca je dužan/na organizirati nove izbore najmanje četiri tjedna prije isteka mandata predsjedatelja/ice PVTR-a.
g) Ako predsjednik/ca ili dopredsjednik/ca PVTR -a tijekom svog mandata nije u mogućnosti ispunjavati svoju funkciju, članovi PVTR-a moraju organizirati izbore na prethodno opisan način.
h) Prvi izbori predsjednik/ca i dopredsjednik/ca PVTR-a održavaju se na  konstituirajućoj sjednici PVTR-a. 

Izvršni odbor PVTR-a 

Izvršni odbor je operativno tijelo PVTR-a, koje se bira na konstituirajućoj sjednici PVTR-a, a sastoji se od 7 članova. Predsjednik/ca i dopredsjednik/ca PVTR-a su automatizmom i članovi Izvršnog odbora.

a. Izvršni odbor ravnomjerno pokriva sva tri sektora (javni, privatni, civilni);
b. Predsjednik/ca PVTR-a ujedno predsjedava i Izvršnim odborom,a u odsutnosti ga zamjenjuje dopredsjednik/ca.
c. Izvršni odbor  se redovito sastaje između Glavnih sjednica PVTR-a
d. Izvršni odbor obavještava sve članove PVTR-a na spomenutim Glavnim sjednicama PVTR-a te raspravlja o napretku i predviđenim aktivnostima. 

Zadaće Izvršnog odbora PVTR-a su:

 • rasprava o redovitim pregledima regionalnog tržišta rada
 • potpora izradi i planiranju strategije RLJP-a
 • rasprava o strateškim  dokumentima PVTR-a u Županijskom partnerskom vijeću (ŽPV) i/ili na sastancima Gospodarsko-socijalnog vijeća (GSV)
 • podržati proces usvajanja strateške  dokumentacije PVTR-a od strane Županijske skupštine koristeći ŽPV kao savjetodavno tijelo prema Županijskoj skupštini
 •  razvoj akcijskog plana u cilju provedbe strategije RLJP-a, osobito razvoj projekata koji su relevantni u tom području
 • pregled, praćenje i ocjena napretka županijske strategije RLJP-a, u skladu s utvrđenim ciljevima Strategije i Akcijskim planom
 • praćenje napretka PVTR-ovog radnog programa, sukladno izvješćima koja izdaje  Tehničko tajništvo PVTR-a
 •  osnivanje tematskih radnih skupina u skladu s aktivnostima  Akcijskog plana; imenovanje članova radnih skupina; odobrenje njihovog radnog plana 
 • rasprava i priprema izvješća o napretku i uspjehu PVTR-a za Glavnu sjednicu 
 • ocjenjivanje utjecaja PVTR-a na razvoj  lokalnog tržišta rada 
 • predstavljanje PVTR-a na nacionalnoj razini, suradnja s nacionalnim koordinacijskim tijelom po njegovom mogućem osnivanju. 

Glavna sjednica PVTR-a

a. Na Glavnu sjednicu se pozivaju svi članovi PVTR-a, a sjednica se može održati ukoliko je nazočna natpolovična većina članova PVTR-a
b. Svi članovi imaju jednaka prava, uključujući i pravo glasovanja.
c. Na Glavnim sjednicama sudjeluju imenovani predstavnici institucija članova PVTR-a
d. Na konstituirajućoj Glavnoj sjednici se bira Izvršni odbor.
e. Glavne sjednice saziva Izvršni odbor PVTR-a (vidi članak 10).
f. Zadaci Glavne sjednice PVTR-a su:

(1)Rasprava i usvajanje godišnjeg  plana rada PVTR-a
(2)
Rasprava i usvajanje aktivnosti priopćavanja i objavljivanja informacija
(3) 
Završna rasprava i prihvaćanje prijedloga Strategije RLJP-a i Akcijskog plana za provedbu Strategije RLJP-a koji će biti podnešeni Županijskoj skupštini na usvajanje kao dio Županijske razvojne strategije (ŽRS)
(4)
Rasprava i usvajanje izvješća o napretku PVTR-a koje predlaže Izvršni odbor PVTR-a
(5) 
Rasprava i odluke o promjenama u sastavu PVTR-a, i o promjenama Pravilnika PVTR-a   

Tajništvo PVTR-a

a. Tajništvo PVTR-a obavlja redovite administrativo-tehničke poslove koje omogućuju funkcioniranje PVTR-a. Posebice, tajništvo PVTR-a organizira sjednice PVTR-a, dostavlja pozive, dnevni red i radne materijale prije sjednica pozvanim sudionicima, te priprema i dostavlja zapisnik nakon svake sjednice.
b. Predsjednik/ca PVTR-a je odgovoran za funkcioniranje zajedničkog Tajništva PVTR- a. Tajništvo PVTR-a sačinjavaju Regionalna razvojna agencija Šibensko-kninske Županije i Područna služba HZZ-a. Područna služba HZZ-a u Šibeniku osigurava dio potrebnog osoblja za utemeljenje i funkcioniranje zajedničkog Tajništva  u početnom razdoblju. 

Radne skupine 

Radi učinkovitosti te kvalitetnijeg izvršavanja programa rada Izvršni odbor i PVTR mogu osnivati Radne skupine. Izvršni odbor svojom odlukom utvrđuje sastav, djelokrug i ovlast svake Radne skupine. Radne skupine razmatraju otvorena pitanja, daju mišljenje i prijedloge o značajnim pitanjima iz njihovog djelokruga Upravnom odboru

Sjednice PVTR-a 

a. Sjednice PVTR-a mogu biti:

 • Redovne sjednice Izvršnog odbora PVTR-a
 • Glavne sjednice sa svim članovima PVTR-a
 • Sastanci tematskih radnih skupina

b. Izvršni odbor PVTR-a dogovara godišnji raspored svojih sjednica.  

 •  Glavna sjednica PVTR-a se organizira jednom godišnje na redovnoj osnovi. Dodatne sjednice organizirat će se:
  I.ukoliko predsjednik/ca PVTR-a smatra to potrebnim, iliII.ako najmanje 50% članova PVTR-a to zatraži.
 • Sjednice Izvršnog odbora PVTR-a se organiziraju najmanje dva puta godišnje. Dodatne sjednice organizirat će se:
  I.
  na zahtjev bilo kojeg člana Izvršnog odbora PVTR-a
  II. 
  ad hoc, pod određenim okolnostimac. Sastanci tematskih radnih skupina se organiziraju u skladu s radnim  planom odobrenim od strane PVTR-a pod vodstvom jednog od članova Izvršnog odbora, ili pod vodstvom zaduženog imenovanog člana PVTR-a.  Dnevni red za svaku sjednicu s dodatnim materijalima prosljeđuje se pozvanim sudionicima najkasnije 5 radnih dana prije održavanja sjednice PVTR-a.  Nakon prethodnog dogovora s predsjedateljem/icom PVTR-a, Tajništvo PVTR-a može odstupiti  od ovog roka u posebnim slučajevima. 

d. Sjednicama PVTR-a (Glavne sjednice, sjednice Izvršnog odbora PVTR-a) predsjedava predsjednik/ca PVTR-a ili – u njegovom/njezinom odsustvu – dopredsjednik/ca PVTR-a. Sastancima tematskih radnih skupina predsjeda zaduženi član Izvršnog odbora PVTR- a.
e. Svaki član PVTR-a je obvezan imenovati zamjenika/cu, koji/a će predstavljati njegovu/njezinu instituciju na sjednici PVTR-a ukoliko imenovani predstavnik ne može prisustvovati sjednici PVTR-a.
f. Svaki član PVTR-a ima pravo i obvezu sudjelovati na svim sjednicama PVTR-a.  Ostale osobe mogu sudjelovati na sjednicama PVTR-a, ako je njihovo sudjelovanje poželjno iz bilo kojeg razloga na osnovi zahtjeva za odobrenjem od strane člana PVTR-a. Osobe koje nisu članovi PVTR-a, a pozvane su na sjednicu PVTR-a mogu sudjelovati u raspravama, ali nemaju pravo glasa.
g. Na Glavnoj sjednici PVTR-a i sjednici Izvršnog odbora PVTR-a mogu se donositi odluke ako je najmanje 50% članova PVTR-a (uključujući predsjednika/cu PVTR-a) prisutno na sjednici PVTR-a. Svaki član PVTR-a ima jedan glas na sjednici PVTR-a. Odluke PVTR-a se usvajaju običnom većinom glasova. U slučaju izjednačenog broja glasova, predsjednikov/ničin glas je odlučujući.  O svakom se pitanju može odlučiti glasovanjem, ako više od 50% nazočnih članova PVTR-a to traži.
h. Zapisnici sjednica pripremaju se nakon svake sjednice PVTR-a.  Tajništvo PVTR-a priprema zapisnike sjednica te ih dijeli članovima PVTR-a u roku 5 radnih dana nakon sjednice PVTR-a. Svaki član PVTR-a ima pravo komentirati zapisnik. Zaključni zapisnik svih sjednice PVTR-a i Izvršnog odbora PVTR-a potpisuju  predsjednik/ca i još jedan od članova Izvršnog odbora PVTR-a.  Predsjednik/ca PVTR-a je dužan izvjestiti relevantne osobe i/ili institucije o odlukama PVTR-a.  

Sukob interesa

a. PVTR primjenjuje pravilo nemogućnosti djelovanja zbog sprječavanja sukoba interesa svojih članova.
b. Predsjednik/ca PVTR-a odlučuje ima li član PVTR-a ili njegova/njezina institucija osobni ili ekonomski interes za predmet koje obrađuje PVTR. U slučajevima kada se ocijeni da je došlo do sukoba interesa, taj član PVTR-a bit će isključen iz rasprave i odlučivanja o relevantnom predmetu.
c. Svaki član PVTR-a obvezan je obavijestiti predsjednika/cu PVTR-a o bilo kakvom  potencijalnom sukobu interesa prije početka obrade predmeta od strane PVTR-a.
d. Predsjednik/ca PVTR-a je odgovoran za osiguravanje legalnosti postupka i odluke Izvršnog odbora PVTR-a, te Glavne sjednice.  

Povjerljivost informacija

a. Samo predsjednik/ca PVTR-a ili osoba ovlaštena od strane predsjednika/ice PVTR-a javno govori u ime PVTR-a.
b. Članovi PVTR-a će sačuvati povjerljivost informacija koje su primili tijekom svog članstva u PVTR-u.      

Završne odredbe 

a. Glavna sjednica PVTR-a može odlučiti u svakom trenutku dodati dopunske i komplementarne odredbe ovom Pravilniku.
b. Potrebna je glasačka većina Glavne skupštine PVTR-a za usvajanje promjena koje se tiču ovog Pravilnika.
c. Ovaj pravilnik postaje važeći danom potpisa članova.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Razvojne agencije Šibensko-kninske županije.