Projekt faza II

OPĆI PODATCI

Projekt: Razvoj Partnerskog vijeća za tržište rada Šibensko-kninske županije

Lokacija: Šibensko-kninska županija

Prijavitelj: Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije

Suprijavitelj: Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Šibenik

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Vrijednost projekta: 35.862,66 eura (sufinancirano od EU: 29.159,93 eura -81,31%)

Ciljana skupina: Partnersko vijeće za tržište rada Šibensko-kninske županije

Krajnji korisnici: Radno aktivno stanovništvo Šibensko-kninske županije, lokalno gospodarstvo, Šibensko-kninska županija

 

PROJEKTNI TIM

Voditelj Projekta: Grgo Bratić
– Viši stručni suradnik u Javnoj ustanovi Razvojnoj agenciji Šibensko-kninske županije

HRM stručnjak na projektu: Luka Petrina
– Predstojnik Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područnog ureda Šibenik

Projektni asistent: Dario Šimić
– Savjetnik u Javnoj ustanovi Razvojnoj agenciji Šibensko-kninske županije

 

CILJEVI I REZULTATI

Opći cilj: Podrška razvoju lokalnih dionika u definiranju, stvaranju i provođenju politika zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa na području Šibensko-kninske županije.

Specifični cilj: Jačanje kapaciteta Partnerskog vijeća za tržište rada Šibensko-kninske županije.

Rezultati:

  • Javnost informirana o projektu
  • Poboljšani kapaciteti Partnerskog vijeća za tržište rada Šibensko-kninske županije
  • Osnaženi ljudski resursi Šibensko-kninske županije

 

AKTIVNOSTI

1.1. Prezentacija projekta i partnerskog upravljanja
1.2. Izrada i distribucija promotivnih materijala i web stranice
2.1. Razvoj novih politika i poslovnih procedura za PVTR
2.2. Obuka članova partnerskog vijeća
2.3. Profesionalizacija tehničkog sektora
2.4. Razvoj tehničke infrastrukture
3.1. Nadzor nad provedbom strategije za razvoj ljudskih potencijala u Šibensko-kninskoj županiji
3.2. Provedba akcijskog plana strategije
3.2. Završna konferencija projekta

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Razvojne agencije Šibensko-kninske županije.