Sporazum o partnerstvu

Partnersko vijeće za tržište rada  PVTR Šibensko-kninske županije – Sporazum o partnerstvu

1. Ime i područje djelovanja Partnerskog vijeća za tržište rada (PVTR-a) Šibensko- kninske županije (ŠKŽ)

a. Partnersko vijeće za tržište rada (PVTR) Šibensko-kninske županije osnovano je odlukom institucija i organizacija predstavljenih na današnjoj sjednici, što se potvrđuje u nastavku danim potpisima njihovih predstavnika.
b. PVTR djeluje u Šibensko-kninskoj županiji.
c. Predsjednika/cu  PVTR-a Šibensko-kninske županije imenuje Županija,a dopredsjednika/cu HZZ PS Šibenik.

2. Ciljevi i glavne zadaće PVTR-a Šibensko-kninske županije

PVTR Šibensko-kninske županije je najprimjerenije tijelo za pripremu strategije Razvoja ljudskih potencijala (RLJP-a) na županijskoj razini, koje podupire novu Županijsku razvojnu strategiju temeljenu na suglasnosti svojih članova poput krovne organizacije koja pokriva sva lokalna/regionalna središta moći i inicijative RLJP-a.

Glavne zadaće PVTR-a:

 • prepoznavanje problema, ideja, rastućih klastera, i svih drugih pitanja koja se tiču politike zapošljavanja
 • angažiranje svih dostupnih resursa u korist integrirane strategije prihvaćene od strane svih, a temeljene na potrebama županije i utvrđene formalnom obvezom – PVTR-om
 • unapređivanje i  koordinacija mjera vezanih za zapošljavanje, s ciljem razvijanja županijske strategije RLJP-a, kao dijela i elementa za poticanje Županijske razvojne strategije
 • podržavanje provedbe mjera vezanih uz određeni predmet (projekt) u skladu sa strategijom RLJP-a

Kroz rad PVTR-a osigurava se jačanje lokalnih kapaciteta i sudjelovanje dionika u procesu planiranja i provedbe  politike RLJP-a. PVTR djeluje kao operativno tijelo koje doprinosi stvaranju, razvoju, programiranju i praćenju dokumenata RLJP-a, županijskih programa i projekata.PVTR također doprinosi pripremi projekata prihvatljivih za financiranje iz Strukturnih fondova EU i drugih potpora.

3. Obveza članova PVTR-a ŠKŽ

Potpisivanjem Ugovora o partnerstvu, članovi PVTR-a obvezuju se na aktivno sudjelovanje u sljedećim aktivnostima PVTR-a te pružanju potrebnih i dogovorenih  inputa pri:

 • razvijanju strategije PVTR-a za Šibensko-kninsku županiju u bliskoj suradnji s tijelima nadležnima za razvoj nove Županijske razvojne strategije, HZZ-om i ostalim  dionicima.
 • razvijanju Akcijskog plana, opisivanju procesa provedbe Strategije RLJP-a u skladu s mogućim izvorima financiranja.
 • tematskim radnim skupinama, osnovanima pod krovnom organizacijom PVTR-a kojima predsjeda imenovani član PVTR-a
 • organizaciji projektnih partnerstva i poticanju razvijanja kvalitetnih projekata po određenim Pozivima za prijedloge.
 • funkcioniranju samog PVTR-a omogućavanjem odgovarajućih uvjeta (npr. mjesta za sastanke, osvježenja, tehničke opreme) i osiguravanjem aktivnog sudjelovanja odgovornih osoba.
 • davanju preporuka pri definiranju upisne politike i školskih programa obrazovnih institucija na području ŠKŽ.
 • donošenju preporuka pri definiranju lokalnih mjera za poticanje zapošljavanja i obrazovanja u ŠKŽ.

4. Unutarnji poslovni odnosi 

Potpisivanjem Ugovora o partnerstvu današnjeg dana – članovi PVTR-a prihvaćaju Pravilnik PVTR-a, koji je Dodatak ovom Sporazumu o partnerstvu.
Članovi se obvezuju da će, na najbolji mogući način, ispunjavati sve obveze i poštivati sva pravila kako je definirano u Pravilniku.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Razvojne agencije Šibensko-kninske županije.