Projekt faza III

Opći podaci

Naziv projekta: Razvoj partnerskog vijeća za tržište rada Šibensko-kninske županije faza III
Lokacija: Šibensko-kninska županija
Prijavitelj: Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije

Partneri:

 1. Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Šibenik
 2. Šibensko-kninska županija
 3. Ured HGK za područja posebne državne skrbi Knin
 4. Srednja škola Lovre Montija

Trajanje projekta: 24 mjeseci
Vrijednost projekta: 1.981.518,59 kn

Ciljane skupine:

 1. minimalno (min.) 70 nezaposlenih osoba (60% dugotrajno nezaposlenih mladih do 29 godina, 30% osoba starijih od 50 godina i 10% osoba s invaliditetom, a od navedenih osoba, min. će 50% biti žena i 10% pripadnika nacionalnih manjina);
 2. min. 100 učenika osnovnih i srednjih škola u ŠKŽ, od kojih min. 50% žena, 10% invalida i 15% nacionalnih manjina;
 3. min. 35 zaposlenih iz organizacija PVTR;
 4. min. 10 predstavnika članova PVTR.

Projektni tim

 1. Voditelj projekta – Grgo Bratić (član tehničkog tajništva) viši savjetnik u Javnoj ustanovi Razvojnoj agenciji Šibensko-kninske županije (JURA).
 2. Stručnjak za ljudske resurse i poduzetništvo – Dario Šimić (član tehničkog tajništva) viši savjetnik u JURA.
 3. Stručnjak za nabavu – Ines Latocha viša savjetnica u JURA.
 4. Stručnjak za tržište rada – Tomislav Juras (član tehničkog tajništva) savjetnik u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područnom uredu Šibenik.
 5. Stručnjak za ljudske resurse – Nikola Blažević, dožupan Šibensko – kninske županije.
 6. Stručnjak za obrazovanje – Mirko Antunović, ravnatelj Srednje škole Lovre Montija iz Knina.
 7. Stručnjak za poduzetništvo – Josip Laća, voditelj Ureda HGK za područja posebne državne skrbi Knin.

Elementi i aktivnosti

Projekt će se ostvariti kroz provedbu sljedećih elemenata i aktivnosti unutar elemenata:

Element 1. Intervencije na tržištu rada ŠKŽ
1.1.Razvoj i provedba prilagođenih programa osposobljavanja za ciljanu skupinu u ŠKŽ za zanimanja u turizmu, proizvodnji, te novim tehnologijama.
1.2. Motiviranje pripadnika ciljanih skupina za aktivaciju i ulazak u svijet rada.
1.3. Razvoj i provedba prilagođenih usluga zapošljavanja

Element 2. – Poticanje poduzetništva u ŠKŽ
2.1. Promocija i jačanje svijesti o poduzetništvu kroz edukacijske aktivnosti
2.2. Poticanje poduzetništva kroz pružanje potpore za samozapošljavanje
2.3. Poslovno mentoriranje

Element 3. – Održivo funkcioniranje PVTR
3.1. Integrirani razvoj PVTR
3.2. Umrežavanje PVTR/LPZ-ova na regionalnoj i nacionalnoj razini
3.3. Funkcioniranje PVTR

Element 4. – Promidžba i vidljivost
4.1. Izrada promotivnih materijala
4.2. Organiziranje svečanih događanja
4.3. Ažuriranje web-stranice
4.4. Informiranje prema ciljnim skupinama

Element 5. – Upravljanje projektom i administracija
5.1. Povezivanje ključnih dionika
5.2. Provođenje i upravljanje projektnim aktivnostima
5.3. Provođenje javne nabave
5.4. Financijsko upravljanje
5.5. Izvještavanje

Svi elementi projekta usklađeni su sa relevantnim sudionicima tržišta rada u ŠKŽ, a prije svega sa poslodavcima. Provedba projekta će ojačati kompetencije već navedene ranjive skupine na projektu, a istodobno će razviti poduzetnički način razmišljanja kod učenika u osnovnim i srednjim školama u Šibensko kninskoj županiji.

Ciljevi projekta

 1. Omogućiti učinkovitu provedbu Strategije razvoja ljudskih potencijala Šibensko-kninske županije 2014.-2020.
 2. Osigurati održivo funkcioniranje Partnerskog Vijeća za tržište rada Šibensko – kninske županije.