Archive

25sij.2015

Županijska razvojna strategija

Županijska razvojna strategija

Temeljem Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i Pravilnika o upisniku upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencija i drugih pravnih osoba osnovanih s ciljem učinkovite koordinacije poticanja regionalnog razvoja, Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko - kninske županije akreditirana je kao regionalni koordinator za područje Šibensko – kninske županije
 • 25 sij., 2015
 • RRA
 • 0 Comments
Read more
25sij.2015

Županijska razvojna strategija

Županijska razvojna strategija

Temeljem Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i Pravilnika o upisniku upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencija i drugih pravnih osoba osnovanih s ciljem učinkovite koordinacije poticanja regionalnog razvoja, Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko - kninske županije akreditirana je kao regionalni koordinator za područje Šibensko – kninske županije
 • 25 sij., 2015
 • RRA
 • 0 Comments
Read more
17sij.2015

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija za poticanje razvitka poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2015. godini

Ovaj Javni poziv je raspisan od strane Upravnog odjela za gospodarstvo Šibensko-kninske županije, a Na temelju članka 50. Statuta Šibensko-kninske županije ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 8/09 i 04/13) i Programa poticanja razvitka poljoprivrede i ruralnog razvoja Šibensko-kninske županije za razdoblje 2014.-2015.,
 • 17 sij., 2015
 • RRA
 • 0 Comments
Read more
12sij.2015

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM NA RADNO MJESTO

Na temelju Odluke Upravnog vijeća Javne ustanove Razvojna agencija Šibensko-kninske o raspisivanju natječaja za prijem novog djelatnika, Klasa:023-08/15-01/01; Urbroj:2182/109/1-15-03 i članka 8. Pravilnika o radu Javne ustanove Razvojna agencija Šibensko-kninske županije, a u okviru provedbe projekta „Razvoj Partnerskog vijeća za tržište rada Šibenskokninske županije – faza II“ koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda – „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja - faza II", EuropeAid/134643/M/ACT/HR“, ravnatelj raspisuje
 • 12 sij., 2015
 • RRA
 • 0 Comments
Read more